Tentang Kami | Pengenalan

Yayasan Ikhlas sedia berkhidmat

Pengenalan Yayasan Ikhlas

Yayasan Ikhlas adalah sebuah badan yang ditubuhkan mengikut Akta Pemegang Amanah (Pemerbadanan) 1952 (Akta 258) pada 5 Mac 2009 bertujuan untuk meringankan kesusahan dikalangan anak-anak yatim, orang kurang upaya, faqir dan mereka yang dilanda musibah akibat daripada sebarang malapetaka dan untuk memberi suatu biasisiwa atau insentif kepada individu atau kumpulan atas kerja-kerja pelajaran atau kerja-kerja penyelidikan di Malaysia. Ianya juga bertujuan untuk memelihara dan memajukan kebudayaan dan taraf hidup sosial orang-orang Melayu dan Islam.

Visi & Misi

    VISI
  • Menjadi sebuah yayasan global yang memberi perkhidmatan tanpa batas waktu dan tempat menjelang 2030.
    MISI
  • Melaksanakan tanggungjawab kemanusiaan demi agama, bangsa dan negara.

Objektif

  • Untuk meningkatkan taraf hidup golongan fakir dan miskin.
  • Untuk meningkatkan taraf pendidikan golongan yang kurang berkemampuan.
  • Untuk memberi bantuan kepada mangsa-mangsa bencana, yang ditimpa musibah mahu pun yang dalam kesusahan.