Produk Yayasan Ikhlas

Tabung Kemanusiaan Syria

Membantu dan menyalurkan sumbangan serta menjaga kebajikan dan hak kemanusiaan rakyat Syria. Yayasan Ikhlas masih dalam proses membina jaringan bersama beberapa pertubuhan bagi menyalurkan sumbangan yang dikumpulkan. Dalam projek ini, Yayasan Ikhlas mensasarkan bantuan dihantar ke kem pelarian Syria di antara kawasan Jordan dan Syria.