Produk Yayasan Ikhlas

Panel Syariah

Mengkaji dan memantau penyelarasan semua urusan atau projek yang dijalankan oleh Yayasan Ikhlas berdasarkan syarak. Majoriti projek Yayasan Ikhlas sama ada di dalam negara dan luar negara akan dipantau oleh Panel Syariah, terutamanya projek berkaitan fidyah, ibadah korban dan aqiqah, projek dakwah mualaf dan projek micro financing.

Antara Panel Syariah Yayasan Ikhlas ialah :