Produk Yayasan Ikhlas

Panel Penyelidikan

Menyelidiki isu semasa, ekonomi semasa serta bencana alam di Malaysia dan luar negara. Panel ini disertai oleh 4 orang pakar dalam Malaysia yang mempunyai keahlian dan kepakaran dalam bidang masing-masing. Selain itu, mempunyai ramai kenalan yang berpotensi dijadikan rakan kerjasama dalam projek-projek kebajikan.

Panel ini dianggotai oleh :