Produk Yayasan Ikhlas

i-SEDEQAH

Menerima sumbangan, infaq dan dividen tidak bersih untuk disalurkan ke golongan asnaf dan kurang mampu serta digunakan bagi projek-projek pembangunan ummah.

Antara projek-projek yang boleh dijalankan dengan sumbangan dari I-Sedeqah ini ialah :